06 42 32 7770 info@belgica.nu
Selecteer een pagina

U zoekt een fijne vergaderlocatie in Leiden? Bij Belgica zit én staat u goed.

Mogelijkheden om te vergaderen? Alles kan op deze vergaderlocatie:…met z’n vieren, twaalven, zestienen… zittend, staand aan statafels… wat trouwens stimulerend werkt voor de hersenen… kies maar. Altijd de goede opstelling van meubilair voor handen.

Presenteren, optreden, lezingen geven?
Er zijn 25 stoelen beschikbaar en 8 krukjes.

"

Een paar voorbeelden van opstellingen. Scrol naar beneden.

 
Mogelijkheden voor opstelling meubilair bij Belgica

LET OP! Door een uitgelopen verbouwing is de vergaderruimte pas weer beschikbaar voorjaar 2024. Excuses aan onze vele vaste klanten voor dit tussentijds ongemak.

Wikipedia over vergaderen:
De vergadering kan een door de voorzitter in samenwerking met de secretaris voorgestelde agenda volgen, die na eventuele wijzigingen door de deelnemers bij aanvang van de vergadering is goedgekeurd. Vaak worden de volgende vaste punten aan het begin van de agenda gezet:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Goedkeuren notulen (verslag van de vorige vergadering)
 4. Mededelingen
 5. Ingekomen stukken

Aan het eind van de agenda worden vaak punten gezet, zoals:

 • W.v.t.t.k. (Wat verder ter tafel komt)
 • Rondvraag
 • Planning volgende vergadering
 • Sluiting

Het bovenstaande stramien is gangbaar in de wereld van de politiek en het verenigingsleven. In bedrijfsmatige vergaderingen daarentegen worden deze rituele punten (met uitzondering van opening en sluiting) niet meer op de agenda gezet. Ze kosten vaak te veel tijd en kunnen niet door alle deelnemers goed voorbereid worden, omdat dezen tevoren geen informatie hebben ontvangen en niet weten wat het doel van de bespreking is.

Teneinde zinvol en doelgericht te vergaderen, is het nodig bij agendapunten aan te geven

 • wie de eigenaar is
 • wat er aan het eind bereikt moet zijn
 • wat er van de deelnemers wordt verwacht
 • hoeveel tijd beschikbaar is
 • wat het huiswerk en de bijbehorende stukken zijn
 • welke werkwijze of procedure gevolgd gaat worden
Belgica vergaderruimte Leiden

 

VERGADERRUIMTE IN LEIDEN

CONTACT

Belgica vergaderruimte
Haarlemmerweg 21
2316 AB Leiden
06 42 32 7770

 rbusschots@gmail.com